El barri de La Rampinya i Montsalat demanen que es declari nul el Pla Director Urbanístic de la Mineria

133

L’associació de veïns Sant Antoni del barri de la Rampinya de Sallent i la plataforma medi ambientalista Montsalat han presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Mineria al Bages (PDU), aprovat dos mesos enrere, demanant directament la nul·litat del mateix.

El motiu principal que esgrimeixen és que el PDU “no pot ordenar la continuïtat dels runams salins d’Iberpotash sense que abans se n’hagi garantit la restauració i les condicions tècniques d’acord amb el procediment i els criteris que estableix la normativa ambiental”. A més, subratllen que ja “s’han aprovat Directives comunitàries, Lleis estatals i autonòmiques, decrets, reglaments, figures i instruments de planejament al llarg dels últims anys, que, amb tota certesa, si s’apliquessin foren molt més eficaços que aquest nou Pla Director Urbanístic de l’activitat minera del Bages”. I que, amb tot, “a dia d’avui no solament es tolera el desplegament de l’activitat, sense cap mena de permís, pla ni programa que garanteixi la restauració del medi que s’està malmetent, si no que a través del PDU se li dona carta de naturalesa i reconeixement fins el 2020, de forma que se’ns fa difícil poder-nos imaginar que algun dia podrem tornar-ho a veure com era, donat el molt escàs interès que demostren tenir-hi els nostres responsables polítics amb capacitat de decisió.”

Així, Montsalat i La Rampinya, critiquen les administracions públiques, des de la Generalitat fins l’ajuntament de Sallent, passant per la Diputació de Barcelona, per mostrar-se “seguidistes” amb Iberpotash i adoptar posicions “merament programàtiques, amb gests que es fan de cara a la galeria” Per justificar aquest desencant, recorden que “es pretén aprovar un nou Pla director, quan ja anteriorment se n’havia aprovat un altre de Pla Director urbanístic del Bages, a l’any 2.006, (DOGC 4776 de 7 de desembre de 2006), en quina memòria ja s’assenyalaven com a criteris i objectius els de minimitzar els efectes no desitjats de les activitats extractives sobre el medi”.

Per aquests motius, Montsalat i l’associació de veïns de La Rampinya demanen anul·lar i deixar sense efecte la tramitació del PDU, amb el contingut que es proposa, a no ser que s’incorporin mesures efectives de cessament dels abocaments i immediata i progressiva supressió del runam salí del Cogulló, sense creació de nous runams que no estiguin impermeabilitzats, i sense la prèvia aprovació i vigència d’un programa de restauració amb uns períodes d’execució concrets i determinats, i que per part de l’administració es respecti, i faci complir els pronunciaments judicials ferms que ja hi ha hagut recentment.

Al·legacions La Rampinya al PDU

Al·legacions Montsalat al PDU