Avinyó s’actualitza amb un nou mapa cartogràfic

173
Plànol d'Avinyó - Ajuntament d'Avinyó
Plànol d'Avinyó - Ajuntament d'Avinyó

Avinyó actualitza el seu mapa urbà oficial a escala 1:1000. La població bagenca ja disposava d’una cartografia urbana detallada a aquesta escala però, degut a la seva antiguitat, calia actualitzar-la per incloure tots els canvis que s’han produït. 

Aquest tipus de cartografia és una eina bàsica molt útil pels tècnics municipals per planificar i gestionar urbanísticament el municipi. La nova cartografia topogràfica urbana, que és digital i en 3 Dimensions, ha estat possible gràcies a un ajut material de la Oficina Tècnica de Cartografia i del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) Local de la Diputació de Barcelona. Un ajut que va sol·licitar el mateix equip de govern i que s’eleva a gairebé 43.000 euros.

En total, s’han cartografiat 906 hectàrees. El mapa recull les zones de sòl urbà i urbanitzable del municipi, així com també, els sectors de sòl no urbanitzable que es consideren necessaris per a la planificació del territori d’Avinyó. Aquest s’ha dut a terme a partir de fotografies aèries realitzades amb tècniques fotogramètriques i de diversos treballs de camp; com són l’anàlisi de l’altimetria, la planimetria, la toponímia, el vialer o el model digital d’elevacions i del terreny.

Aquests fitxers digitals de la cartografia del territori estan fets amb el sistema de referència terrestre europeu (ETRS89) aprovat l’any 1989, així com també en els formats Microstation, Autocad, Shapefile i PDF vectorial.