El Baxi Manresa ha traçat un protocol per la tornada dels seus aficionats al Nou Congost. Aquest s’articula en 4 fases i està preparat per quan les autoritats competents donin el vist-i-plau pel retorn d’aficionats, en aquest cas a la Lliga Endesa de bàsquet.

El primer que cal saber és el número d’abonats de la present temporada: 2.405. Cadascún d’ells, de l’1 al 2.405, tindrà un número assignat que rebrà pròximament per correu (no correspont al número de soci). Entre aquests números es triarà mitjançant sorteig únic els aficionats que accediran al primer partit. Per al seguent partit, entraran els seguents números, i així succesivament fins a final de temporada. Això, és el que cal saber bàsicament, ara, entrem a explicar cadascuna de les fases.

Primera fase: Agrupació i desagrupació. Amb qui aniràs al partit?

La primera fase contempla amb qui pot anar acompanyat i amb qui no cada aficionat. Fins al proper dimarts 23 de març cada soci podrà decidir si vol: sol·licitar números seguits per abonaments d’amics i/o familiars a fi d’agrupar-se i accedir al mateix partit o sol·licitar números separats per diferents abonaments d’una mateixa família o empresa per desagrupar-se i no accedir al mateix partit. Les sol·licituds s’hauran de fer a basquetmanresa@basquetmanresa.com 

Qui no faci cap sol·licitud, se li adjudicaran números seguits a tots els abonaments d’un únic pagador, generalment agrupats per unitats familiars. El club avisa però, que es complirà rigorosament la normativa vigent, que determinarà si les unitats familiars o grups “bombolla” poden seure amb seients consecutius, o hauran de mantenir distància.

A més a més, els menors de 17 anys, per poder entrar, hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable del menor; s’assignaran els números aleatòriament per tal que a cada partit entrin al pavelló abonats de totes les zones. Hi haurà una proporció equitativa d’abonaments de cada zona en cada partit; un número més baix o més alt no donarà cap avantatge, ja que la prioritat vindrà donada pel sorteig, que es farà públicament.

Segona fase: Comunicació del número d’abonament

Un cop passat el període de sol·licituds, s’enviarà un correu electrònic a cada abonat comunicant el número o números dels seus abonaments. Una còpia del llistat de tots els números de tots els abonaments es dipositarà també davant notari per a qualsevol possible reclamació.

Tercera fase: Sorteig del número d’inici

Es realitzarà un únic sorteig de forma pública, per determinar el número d’abonament a partir del qual podran entrar el número de persones permeses en el primer partit. En el següent partit, es continuarà en el punt on s’hagi tallat i així successivament. Per exemple, si surt el número 100 al sorteig i poden entrar 500 persones, doncs al primer partit entraran del 100 al 599. Al seguent partit, del 600 en endavant i així fins al final de temporada.

Abans de cada partit, i quan es tingui la confirmació de quants espectadors hi poden accedir, es farà públic pels mitjans oficials del club els números dels abonaments que tindran accés en aquell partit. Si en el partit en què un abonat té dret a accedir no pot venir, no es pot garantir poder fer canvis per una altra jornada.

Qui no pugui venir i no tingui l’opció de cedir la seva localitat a un familiar o amic que vulgui, podrà informar-ne al club i deixar lliure el seient per a cedir-lo a un altre abonat. Es farà el possible per poder traslladar l’abonat que no ha pogut venir a un altre partit, sense compromís per part del club. Aquests canvis es faran sempre i quan hi hagi lloc disponible, evitant que es facin especulacions per poder escollir partits. En els partits “estrella” serà molt més difícil poder gestionar canvis.

Quarta fase: Assignació de localitats

Els protocols de compliment de les mesures sanitàries obliguen tot el públic a estar assegut, en localitats fixades, i respectant les distàncies de seguretat. S’assignaran les localitats tenint en compte el tipus d’abonament, però el club no pot garantir poder oferir el seient assignat a la mateixa zona que l’abonament. Es prioritzarà respectar les distàncies de seguretat.

Posteriorment, s’enviarà a cada abonat via correu electrònic l’entrada amb la localitat assignada, indicant-los també la porta d’accés i la franja horària en què hauran d’entrar.

L’accés al pavelló s’haurà de fer seguint estrictament els protocols sanitaris que s’indicaran en entrar al recinte. El no compliment dels protocols podrà suposar l’expulsió del pavelló de l’abonat que no els respecti.