Aigües de Manresa instal·la comptadors d’aigua solidaris a les cases de famílies vulnerables

114

L’Ajuntament de Manresa ha vehiculat, a través d’Aigües de Manresa, la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris per als habitatges de les famílies més vulnerables. El consistori explica que la mesura és “provisional” a causa de l’actual crisi sanitària. L’objectiu és mantenir la qualitat de l’aigua en els llocs de convivència de les famílies que més ho necessiten.

Per fer-ho, s’ha elaborat una primera llista de casos coneguts a través dels serveis socials perquè la companyia validi si hi ha persones residint-hi. En cas afirmatiu, es dóna d’alta el comptador i s’inicien les actuacions administratives per garantir els drets de residents i dels propietaris. Per ara, ja s’han instal·lat 23 comptadors i se n’estan gestionant cinquanta més.