Acció Lila ajudarà en l’elaboració de protocols contra la violència masclista i farà xerrades als instituts. Engega la campanya “Ni a tu ni a ningú. prou agressions masclistes”, per interpel·lar tant les víctimes, com a les persones que les presencien.

La campanya constarà de tres parts: la prevenció, la detecció i l’actuació. Per això, Acció Lila farà difusió sobre què són les agressions masclistes, darrere què s’amaguen i com es poden combatre, tot intentant proporcionar eines i recursos per detectar-les, assenyalar-les i actuar davant les agressions que es produeixen a l’entorn. El nom de la campanya “Ni a tu ni a ningú” prou agressions masclistes sorgeix de la voluntat d’interpel·lar tant les dones que pateixen agressions, com a la resta de persones que les presencien. Mònica, d’acció Lila diu que l’objectiu és combatre totes les formes de violència masclista. 

Una de les accions concretes que durà a terme Acció Lila durant la campanya és acompanyar les entitats del lleure de Manresa en l’elaboració i la redacció d’un protocol contra les agressions masclistes específic del seu àmbit. Es farà realitzant trobades amb diversos agents socials per reflexionar sobre la gestió d’agressions i dels protocols contra la violència masclista. Des d’acció Lila també recorden que sempre es treballa per tenir entorns segurs. 

També portarà a terme activitats com xerrades als instituts o tallers per tal de donar eines per a la detecció i l’actuació en el dia a dia davant les agressions masclistes i visibilitzarà agressions masclistes amagades darrere de comentaris o d’accions que aparentment no ho semblen. Acció Lila també reivindicarà l’autodefensa feminista com a eina indispensable i totalment vàlida en tots els seus sentits.