Acaben els treballs de millora a l’entorn de l’Avinguda Doctor Flèming de Sant Fruitós de Bages

136
Fotografia: Aj. Sant Fruitós de Bages
Fotografia: Aj. Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha finalitzat els treballs de millora de mobilitat i supressió de barreres arquitectòniques als carrers dels voltants de l’avinguda Doctor Flèming.

En aquesta avinguda del poble les obres han consistit en ampliar les voreres per millorar la mobilitat a peu. S’han suprimit barreres arquitectòniques, i s’ha fet un pas de vianants elevat que a la vegada serveix de pacificador de velocitat pels vehicles que circulin per aquesta via.

La segona zona on s’han realitzat millores és la situada als carrers General Prim i Bertran i Serra. En aquest punt s’han suprimit les barreres arquitectòniques dels passos de vianants de la cruïlla per tal de millorar la visibilitat i així augmentar la seguretat dels usuaris respecte el trànsit rodat.