Junts per Sant Vicenç aclareix que el col·lectiu Islàmic del poble ja ho tenia tot enllestit per canviar d’ubicació però el canvi de govern, asseguren, ho ha aturat. Actualment, la comunitat islàmica està ubicada al barri de la farinera, però fa 3 anys, l’any 2018, van demanar una nova ubicació.

En els últims números del Breny l’equip de govern i opissicó van intercanviar opinions en relació a l’estat actual del centre de culte islàmic. A través de la creació d’una comissió ciutadana es va buscar el el millor lloc per ubicar el culte i es va convocar a tots els grups polítics, diferents comunitats catòliques i veïns de Sant Vicenç, per trobar el millor espai. El líder de l’oposició Dani Mauriz explica que el grup es volia canviar d’ubicació, en part, per tenir un local de propietat.

A tot això, es va fer una modificació del pla general, és a dir, el pla urbanístic per trobar una manera de legalitzar un espai. Per poder-ho solucionar es va fer una aprovació inicial del projecte el setembre de 2018. Però no és fins al març del 2019 que no entra revisada i entremig de tot això, el maig del 2019, es fa un canvi de govern.

Més endavant, al 16 d’agost de 2019, es trasllada al transport metropolità que s’encarrega en alguns d’aquests informes que es demanen per tal de donar el vist i blau i envia l’informe amb la innecessarietat de redactar un estudi d’avaluació de la mobilitat. Amb aquest informe doncs, es dóna el vistiplau que el centre de culte es pugui instal·lar al carrer estació.