300 professors assisteixen a la manifestació de Manresa

106