Les noves ordenances fiscals de Santpedor contemplen la congelació i rebaixa de la majoria d’impostos, amb especial cura per les situacions econòmiques més precàries i amb l’objectiu, també, de potenciar la reactivació econòmica dels comerços. Són les línies mestre de les noves ordenances fiscals que es van aprovar aquesta setmana en el ple municipal ordinari amb els vots a favor de l’equip de govern d’Esquerra, i també de Convergència i Unió, que hi va aportar vàries esmenes, moltes d’elles incloses en el text final. Els dos regidors de Progrés Municipal van abstenir-se.

Les modificacions més destacades són una nova rebaixa de l’IBI urbà, que passa del 0,733 al 0,715 per contrarestar els efectes de la modificació dels valors cadastrals de l’any 2010. En prestació de serveis, es manté la taxa d’escombraries, congelada des de l’any 2013, amb un import de 112 euros del rebut anual. Pel que fa a la taxa de l’aigua, puja a 0,62 euros mensuals en l’apartat domèstic i de 1,20 euros en l’apartat industrial, tot i que es manté el preu del metro cúbic consumit. Cal destacar, però, la creació d’una nova tarifa per a usos domèstics socials que contempla la bonificació en un 50% tant en el preu per metre cúbic consumit com en el component fix, que serà de 10,98€. Aquest augment en la taxa de l’aigua ha de servir per ajudar a finançar la nova estació potabilitzadora.

A banda de les novetats pel què fa a les ordenances fiscals, cal destacar també el suport que es va donar des de l’ajuntament a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, o dit d’altra manera, la declaració de sobirania i obertura de Procés Constituent, que es va dur a terme el 9 de novembre a la cambra catalana. L’ajuntament de Santpedor ha sigut el primer poble del Bages en donar-hi suport.