OnaBages

“La igualtat és una quimera” i com millor per veure-ho a través de la sentència judicial del mes de juny  referent a l’ amnistia fiscal, que és una oportunitat de temps limitat per a un grup específic de contribuents que els permet pagar una quantitat determinada, a canvi de la condonació d’un deute tributari (incloent interessos i multes), relativa a un període/s impositiu anterior fent-los immunes a la persecució penal.

Leave a Reply

DES DE DINS - ONA BAGES SCCL © 2016