El projecte Des de dins neix amb la voluntat d’introduir el mitjà radiofònic al CP Lledoners com a vehicle de comunicació entre els interns del centre i l’entorn exterior del Bages. El programa es produeix des del CP Lledoners i s’emet des de les ràdios locals del Bages.

Els objectius del projecte són:

  • Contribuir a la rehabilitació dels interns a través d’un mitjà d’expressió oral, que els incentivi a interactuar amb l’entorn, desenvolupar les seves capacitats comunicatives i aprendre a explicar amb naturalitat la seva experiència vital. Treballar en la millora de l’autoestima a través de posar en valor el seu treball i la seva opinió.
  • Transmetre a l’audiència de la comarca informació sobre l’activitat que duu a terme el centre i sobre les persones que hi estan internes, per generar una opinió pública favorable. Posar en contacte els interns amb l’exterior.
  • Oferir una activitat lúdica que serveixi als interns per recrear-se i aprofundir en les seves aficions.

La iniciativa parteix de la cooperativa sense ànim de lucre Ona Bages SCCL, que impulsen joves professionals i col·laboradors de les emissores municipals de la zona amb la intenció d’unir esforços entre les ràdios locals per emetre continguts conjuntament a escala comarcal i introduir gent formada en el món de la comunicació al mercat laboral. Actualment les emissores i els corresponents Ajuntaments involucrats en el projecte són Sallent, Sant Fruitós, Santpedor i Santa Maria d’Oló; tot i que la iniciativa neix amb vocació de créixer i proveir continguts per a altres ràdios de la comarca i ja hi ha altres emissores que s’han interessat per emetre aquest projecte, com és el cas de la de Sant Joan de Vilatorrada.